Slik vil fjellet selv varsle raset

RAUMA (NRK): Det er flere scenarioer som kan utspille seg når fjellpartiet i Mannen raser. Men sjefgeolog Lars Harald Blikra mener fjellet selv vil varsle før raset går.

Mannen i Romsdal 19.09.2015

Geologene tror mye stein vil løsne fra fjellsida før raset går.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Det er nå ekstremt stor fare for at fjellpartiet i Mannen i Romsdal raser.

NVE satt fredag farenivået til det aller høyeste nivået, rødt- og hele kommunen er satt i beredskap.

Når raset kommer kan massene oppnå hele 70–80 meter i sekundet når det raser nedover fjellsiden.

Lars Harald Blikra

Lars Harald Blikra og de andre geologene følger nå kontinuerlig med på måleinstrumentene.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Så hastigheten skal øke fra den vi har nå, til dette. Vi kan følge deler av den hastigheten før det kollapser og kommer ned, men vi klarer ikke å følge det når skredet går, sier sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE.

Han sier at med den erfaringene geologene nå har fått kan de følge hastighetene opp til flere meter i døgnet.

Før raset går blir det større bevegelser

Lørdag melder NVE at døgnhastigheten er noe mindre enn den var på det meste fredag. Og Blikra sier at man i området vil få forvarsel før raset kommer.

– Det vil bli mer aktivitet som for eksempel steinsprang. Jeg har sett store steinsprang og det kan bli smell i fjellet, og her vil vi få stein i fronten som løsner vil jeg tro, sier han.

Hvor stort raset blir avhenger av hvor det er bevegelser i fjellet. Når NVE leverer døgnrapportene skiller de mellom hastigheter i øvre del av fjellpartiet og i nedre del.

Måleinstrumenter Mannen i Romsdal

Geologene følger med på måleinstrumentene for å se hvordan fjellet oppfører seg.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– I den nedre delen er man dypere inne i den delen som beveger seg, og det er det som skal gå for å få det scenarioet som vi snakker om.

Da kan så mye som 180 000 kubikk stein rase ut. Fredag var hastigheten her på 0,5 centimeter. Lørdag ser geologene at hastigheten her har minsket, og er nede på 1–2 millimeter i døgnet.

– Så akkurat nå er den mye lavere, og ganske liten, sier Blikra.

Mannen

Denne illustrasjonen viser hvilket område som står i fare for å rase ut. Dette gjelder det lille, gulfargede området øverst oppe til høyre. Som man ser opererer geologene med langt mer omfattende scenarioer. Men de ligger trolig lenger frem i tid.

Foto: Illustrasjon / NVE

Øverst ligger det et mindre flak som har størst hastighet. Geologene er usikre på om det øvre flaket vil påvirke den nedre delen dersom det først går.

– Nedbøren trenger ned i sprekkene i fjellet

Geologene har at økte bevegelser henger sammen med nedbøren i området, selv om de ikke er helt sikre på hvordan nedbøren virker inn på fjellet.

– Vi vet jo ikke helt hvordan nedbøren påvirker, men i den øvre delen så er det en god del finstoff og når det blir vått og bløtt så begynner dette å flyte. I den nedre delen legger vannet seg i sprekker som gjør utgjør et trykk som gjør at de svake sonene glir lettere. Det blir en slags oppdrift når det står under vann, forklarer Blikra.

– Kommer nedbøren nå helt ned i den nedre delen?

– Vi vet jo ikke, men vi regner med at den kommer ned dit for det er så mange åpne sprekker, sier Blikra.

Tar hus og jernbane om det treffer elven

Geologene vet ikke helt hvor stort område raset vil dekke, men om hele partiet raser ut kan raset gå til elva, mener Blikra.

– Vi har satt faresonen ned til elva fordi raset kan gå flere plasser. Det er ikke sikkert det går så langt. Og vi mener det ikke er sannsynlig at det går lenger.

Da tar raset både jernbanen og husene.

– Kan minske, og kan øke

Nå tror han det er tre mulige utviklinger i fjellet.

– Enten holder nedbøren bevegelsene ved like, eller så kommer det så lite nedbør at bevegelsene går ned igjen, eller så kommer det såpass mye at det blir en akselerasjon og økning i bevegelsene igjen, sier han.

"Dagkamera"