Slik svarer helse-toppene på kritikken

Lederne i Helse Møre og Romsdal sier de vil ta til seg kritikken som går frem i rapporten fra Holte Consulting, men understreker at prosessen rundt tomtevalget fortsatt skal gå som normalt.

Espen Remme, strategi- og utviklingsdirektør i Helse Møre og Romsdal

Strategisjef Espen Remme (t.h.) og konstituert direktør Dag Hårstad møtte pressen etter fremleggingen av styresaken onsdag formiddag.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Det betyr at 17. desember fortsatt står som datoen da styret i Helse Møre og Romsdal skal vedta plasseringen av det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal.

– Det vil sikkert komme forslag om utsettelse i styret også, men det får vi bare ta når det eventuelt skjer, sier konstituert direktør Dag Hårstad.

Sammen med strategisjef Espen Remme la han frem styresaken med rapporter og utredninger for et samlet presseoppbud onsdag formiddag.

Konstituert direktør i Helse Møre og Romsdal, Dag Hårstad og Espen Remme

– Kravet til metodeverk er noe mer presist enn det vi vanligvis ser på et idéfasearbeid, sier strategisjef Espen Remme, og svarer «ingen kommentar» på NRKs spørsmål om han vurderte å trekke seg sammen med Astrid Eidsvik i forrige uke.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Der kom det blant annet frem at konsulentselskapet Holte - som er leid inn av Helse Midt-Norge for å kvalitetssikre prosessen - kom med kritikk mot Helse Møre og Romsdal sin behandling av tomteplasseringssaken.

Tar til seg kritikken

Holte mente blant annet at helseforetaket ikke har vært tydelige nok på en rekke punkter - deriblant målene for idéfaserapporten, andre brukbare tomtealternativ, og deres økonomiske bæreevne.

Helse Møre og Romsdal sliter tungt med økonomien, og går med 75 millioner kroner i underskudd i 2014.

Da Remme og Hårstad møtte pressen etter fremleggingen av styresaken, sa de at de vil ta til seg kritikken, og ta denne opp til drøfting.

Remme er likevel mer avvisende til at innspillene fra Holte Consulting er ren kritikk.

– Nei, jeg vil ikke trekke det så langt. Jeg vil si at de påpeker en del svakheter ved arbeidet, og trekker frem en del forbedringsområder. Det må vi ta med oss videre, og spesielt styrene som skal ta beslutningene må forholde seg til de vurderingene Holte har gjort, sier Remme.

(Saken fortsetter under bildet)

Helse Møre og Romsdal administrasjonsbygg styre

Her i administrasjonsbygget til Helse Møre og Romsdal i Ålesund ble styresaken lagt frem onsdag.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Høyere krav

Strategisjefen fremhever at Holte ikke har påpekt faktiske feil, men heller ytret ønske om større tydelighet.

– Kravet til metodeverk er noe mer presist enn det vi vanligvis ser på et idéfasearbeid, sier han, og svarer «ingen kommentar» på NRKs spørsmål om han vurderte å trekke seg sammen med Astrid Eidsvik i forrige uke.

Verken han eller direktør Hårstad vil kommentere hvorvidt Holte-rapporten er grunnen til at Eidsvik sa opp sin stilling.

Jobber mot vedtak 17. desember

Til tross for kritikken fra Holte, er begge fortsatt klare på at helseforetaket har et godt nok grunnlag til å fatte et vedtak om tomteplassering den 17. desember.

Dag Hårstad og Espen Remme

– Vi er tydelige på at vi legger frem et fullt forsvarlig saksfremlegg, sier konstituert direktør Dag Hårstad.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Onsdag kom det frem at styret ikke vil anbefale Astad i Gjemnes som egnet sykehustomt. Dermed står en igjen med Hjelset i Molde, og Storbakken på Frei i Kristiansund som aktuelle alternativ.

Sykehuset vil koste fire milliarder kroner, og skal stå ferdig i 2021.

– Vi er tydelige på at vi legger frem et fullt forsvarlig saksfremlegg. Dette er en syntese at tre års arbeid som Eidsvik sin administrasjon har jobbet med helt til hun gikk av sist uke, sier Hårstad, og legger til at styret er godt kjent med prosessen og innholdet.

– Frykter dere presset mot styremedlemmene den siste uken før vedtaket?

– Det er et voldsomt engasjement i saken, men det må man bare forholde seg til. Styresaken inneholder fakta som skal vurderes av medlemmene, og de får stå i det presset som er, sier Hårstad.