NRK Meny
Normal

Slik skal sjukehusa organiseres

De fire sjukehusene i Møre og Romsdal får felles avdelingssjefer på tvers av sjukehusa. –

Espen Remme

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme.

Foto: Roar Strøm / NRK

Det foreslår administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme. I dag la direktøren frem sitt forslag til hvordan en skal organisere ledelsen av sjukehusa.

– Men stedlig ledelse skal få mer å si enn de har hatt frem til i dag, sier Remme.

Remmer sier at ingen organisasjonsmodell er perfekt.

– De ulke løsningene har styrker og svakheter, og at det vil være behov for å gjøre tiltak for å få ut det beste av en alle modeller.

I dag har hver enkelt avdeling på de fire sjukehusene egne ledere.

En såkalt tverrgående modell

organisasjonskart

Slik blir organiseringen av sjukehusa

Remme mener at en organisering på tvers av sjukehusa legger bedre til rette for kunnskapsdeling og standardisering av tjenestene, noe som igjen reduserer variasjon.

Avgjørelsen kommer som et resultat av en evaluering av organisasjonsmodell som blei gjort før jul i fjor. Der kom det frem et behov for å gjøre grep i dagens organisering. I februar måned var det intern høring på hva ansatte og organisasjonene mente om forslaget.

- Erfaringer fra de som har jobber i klinikker på tvers av sjukehusa i flere år, tilsier at det tar tid å få resultat, men gevinstene er merkbare både når det gjelder felles prosedyrer og fagutvikling, kvalitetsheving, kunnskapsdeling og læring, sier Remme.

Det blir også trekt frem at et samla ansvar pr. fagområde oppfattes som et bedre utgangspunkt for å disponere og fordele fagressurser uavhengig av lokalisering.

- Geografi og historikk er to viktige element som påvirker evna som helseforetaket har til å fremstå som en samlet virksomhet. Likeverdet og helheten i tjenestene er sentralt, og helseforetaket trenger felles verdier, holdninger og normer for å ta steget videre mot en mer samlet og fremtidsretta organisasjon, sier Remme.