NRK Meny
Normal

Slik skal helseforetaket komme ut av krisen

På dagens styremøte presenterte adm. dir. Astrid Eidsvik konkrete tiltak som skal starte prosessen med å bringe Helse Møre og Romsdal ut av uføret så tidlig som mulig i 2014.

Petter Bjørdal, John Harry Kvalshaug og Astrid Eidsvik

Nestleder Petter Bjørdal, styreleder John Harry Kvalshaug og adm. dir. Astrid Eidsvik i samtale under dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Helseforetaket i fylket mangler 160 millioner kroner for å få budsjettet i balanse.

Ved starten av dagens møte erkjente adm. dir. Astrid Eidsvik at ledergruppen ikke har klart å vise verken tilstrekkelig kraft eller evne til å redusere underskuddet i helseforetaket.

Astrid Eidsvik

Adm. dir. Astrid Eidsvik sier organisasjonen skal analyseres, for å finne de mest effektive kuttområdene.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Jeg vet ikke om dette styret kan overleve det neste året dersom vi ikke greier å gjøre de nødvendige innstrammingene, sa nestleder Petter Bjørdal.

Mot slutten av dagens møte presenterte Eidsvik en konkret liste for hvordan Helse Møre og Romsdal skal snu utviklingen, og bringe budsjettet nærmere grønne tall i 2014.

Oppdatering: Kl. 14.35 vedtok et enstemmig styre i helseforetaket den harde kuttplanen.

Effektivisering

Helseforetaket kommer først og fremst til å legge vekt på tre nødvendige elementer i den økonomiske omstillingsprosessen.

  • Redusert arbeidsmengde / økt effektivitet.
  • Kutt i kostnadene
  • God styring / ledelse

Eidsvik understreker at ledelsen må ha en tydelig vilje til å kommunisere godt, på tvers av hele organisasjonen, slik at alle kan samarbeide om å gjennomføre de harde kuttene som vil komme.

Ved å redusere driftskostnadene til helseforetaket til såkalt beste-praksis, ser Eidsvik for seg at man kan spare inn hele 220 millioner kroner - i aller beste fall.

– Vi er nødt til å bli best dersom vi skal nå budsjettkravene, og derfor må vi måle oss mot de beste. Helseforetaket vårt har stort potensial for å eksempelvis redusere liggetidene, sier hun.

(Saken fortsetter under bildet)

Hanne sørvik helse møre og romsdal

Leder av brukerutvalget, Hanne Søvik, og andre medlemmer på dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Må legge lista høyt

Dermed er det nå en omfattende gjennomgang av alle leddene i helseforetaket som skal gjennomføres. Ei ressursgruppe er allerede innsatt, for å hjelpe hver enkelt klinikk med å effektivisere arbeidet ned til minste nivå.

Her er noen av de konkrete målsettingene Eidsvik presenterte på møtet:

  • Alle liggetider skal reduseres til korteste nivå i sammenlignbare HF
  • Mer dagbehandling / dagkirurgi
  • Leger/sykepleiere skal tilbringe mer tid på operasjonsstuen

I løpet av to måneder skal gjennomgangen ha identifisert nye tiltak, med en samlet helårseffekt på 100 millioner kroner. 40 millioner av disse skal identifiseres i løpet av oppstartsåret 2014, sier Eidsvik.

– Vi legger lista svært høyt, men vi har ikke noe valg. Dette må til dersom vi skal klare å holde oss innenfor de økonomiske rammene, sier Eidsvik.

Hun varsler at 2015 også vil bli et krevende år, og sier hun har et inderlig håp om at lederne og de tillitsvalgte vil være med på tiltakene. Dersom de er motvillige, kan konsekvensene bli deretter, sier hun.

Helse Møre og Romsdal

Styret ved Helse Møre og Romsdal samlet til dagens møte.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK