Slik skal de spare 700 tonn plast i året

Gjennom nye og bærekraftige emballasjeløsninger skal meieriselskapet Tine redusere plastforbruket med over 700 tonn i året.

Leder for bærekraft i Tine, Bjørn Malm er fornøyd med det nye sugerøret.

Bjørn Malm er leder for bærekraft i Tine. Selv mener han at papirsugerøret kan fungere som et godt alternativ til dagens sugerør.

Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Torsdag startet Tine testproduksjon av papirsugerør ved meieriet i Ålesund. Sugerørene av papir skal etter planen erstatte flere titalls millioner plastsugerør årlig.

– Melken smakte like godt som den gjorde med det gamle. Jeg er positivt overrasket over hvor godt dette sugerøret fungerte, sier Bjørn Malm, leder for bærekraft i Tine.

Nå skal sugerøret gjennom en markedstest og om testen blir godkjent vil de nye papirsugerørene erstatte plastsugerørene.

– Hvis dette fungerer bra både i produksjon og hos forbrukere, vil du få denne i butikk på nyåret, sier Malm.

Tine produserer sjokomelk ved meieriet i Ålesund.

Fra gammelt til nytt: De røde og hvite plastsugerørene skal etter hvert byttes ut med hvite papirsugerør. Plasten rundt sugerørene forblir den samme fram til meieriet finner en alternativ emballasje.

Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

700 tonn plast

Sugerørene er en del av Tines satsing for å fjerne unødvendig plast. I tillegg til sugerør vil de lansere treskjeer, pappbeger og relanserer melkekartong uten plastkork.

De nye emballasjeløsninger kan redusere plastforbruket til Tine med over 700 tonn hvert år.

Det langsiktige målet er større. Meieriet sier de jobber mot å ha hundre prosent fornybar emballasje innen 2023.

– Vi må få med oss både det norske folk, bransjen og selvfølgelig myndighetene som må legge til rette for at emballasjeskifte faktisk skjer. Det må være lønnsomt å velge resirkulert plast og fiberbaserte løsninger framfor fossil plast, sier Malm.

TINE meieri i Ålesund

Tine meieri i Ålesund.

Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Går mot forbud mot engangsplast

I fjor trådte EUs engangsplast-direktiv i kraft. Det innebærer at EU-landene må forby plastartikler som blant annet bestikk, tallerkener, sugerør og drikkevareemballasje.

I Norge har Miljødirektoratet anbefalt et forbud mot bruk av slike engangsartiklene fra juli neste år.

– Det er bra at en stor aktør som Tine viser at de tar engangsplast-direktivet på alvor, det skulle vel egentlig bare mangle. Denne type engangsplast havner ofte i naturen og derfor er det viktig å kutte plasten her, sier Silje Sørfonn Moe, plastrådgiver i WWF.

Silje Sørfonn Moe
Foto: WWF

Hun mener norske matvareprodusenter likevel henger etter.

– Norge er bakpå på når det kommer til å redusere bruken av unødvendig plast og å ta bedre vare på den plasten vi trenger, sier Moe.

Hun trekker spesielt frem at Norge gjenvinner langt mindre av plastsøpla enn land det er naturlig å sammenligne oss med, som Tyskland og Nederland.

– Vi burde være best i klassen og vi trenger derfor bedre reguleringer og strengere krav, sier Moe.

Storforbruker av plast

Ved meieriet i Ålesund produseres sjokomelk og andre produkter som i dag leveres med plastsugerør. Meierisjef Jan Heggem forteller at bedriften er en storforbruker av plastemballasje.

–Vi ligger nært havet og de som har vært med på strandrydding har sett at det er veldig mye plast som driver i land. Vi synes ikke det er ok å se at avsenderen av en del av plasten er vår bedrift. Så vi er veldig glad for at vi får bidra her.

Jan Heggem, meierisjef i Ålesund.

Meierisjef Jan Heggem i Ålesund.

Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Meierisjefen ser ingen grunn til at de nye sugerørene ikke skal slå an.

– Jeg har veldig stor tro på det. Testen fungerte bra og det gikk bra i maskinen også.

Neste oppgave blir å fjerne plastfolien rundt sugerøret.

– Det blir ikke en fullgod løsning før vi også får fjernet den plasten. Det er ikke rett fram, vi må ta en ting av gangen, sier Tines bærekraftssjef Bjørn Malm.

Tine-meieriet i Ålesund.

Tine-meieriet i Ålesund.

Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK