Slik klaga sunnmørsmannen på støvplagene

Sindre Kvangarsnes i Volda var så lei støvplagene fra nabobedrifta at han skreiv invitasjon til synfaring til ordfører og bedriftsleder i støvet på terrassebordet sitt.

Støvplager Steinsvika

Bedriftslederen Robert Welsvik fikk en litt spesiell invitasjon fra naboen til bedriften sin.

Foto: privat

– Dette er så grove brudd på forutsetningene for drifta, at jeg krever stans i produksjonen inntil alle vilkåra er oppfylte, sier Sindre Kvangarsnes.

I fjor fikk selskapet Steinsvik Olivine tillatelse til gruvedrift i bygda Steinsvik på Sunnmøre. Det ble satt svært strenge krav fra myndighetene i forhold til utslepp av støv og støy.

– Men prøveperioden i fjor førte til store støvplager for naboene, hevder Kvangarsnes. Bildene fra prøveperioden viser et tjukt lag med støv på terrassebordene til voldamannen.

I frustrasjon over støvet skrev han invitasjon til synfaring til både bedriftslederen og ordføreren i støvet.

– Vi ble lovet at virksomheten ikke skulle gi støvplager. Jeg kommer ikke til å godta en ny sommer med så mye støv på min terrasse, sier Kvangarsnes.

Olivinbruddet stenger vinterhalvåret og har drift sommerhalvåret. Anlegget ligger ca. 500 meter fra huset til Kvangarsnes, mens anleggsveien til og fra steinbruddet tre kilometer unna, går rett bak huset.

Avviser problemene

Støvplager Steinsvika

Også ordfører i Volda Arild Iversen fikk sin invitasjon skrevet i støv.

Foto: privat

Det er Robert Welsvik som eier og driver Steinsvik Olivine. Han opplever at argumentene fra naboen er useriøse.

– Skal jeg ta en saklig debatt må det være saklige argument, sier Welsvik.

Han innrømmer at bedriften hadde en uheldig episode 28. mai i fjor da både vindretning og øvrige værforhold førte til store støvplager. Men han hevder dette er en engangshendelse.

– Vi har fått fast dekke på veien. Vi har vannpumper som skal hindre støvet å spre seg, sier Welsvik

– Kan du garantere at Kvangarsnes ikke får støv på terrassen sin i år?

– Nei. Det er ikke mulig å gi slike garantier. Støv kan komme, men vi skal håndtere årsakene til støvet når dette skjer. Men jeg kan love at vi skal holde oss godt innenfor de reglene som norske myndigheter setter til støvutslipp, sier Welsvik

Forventer at de driver etter loven

Arild Iversen

rådfører Arild Iversen i Volda-

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordfører Arild Iversen i Volda har fått den støvete invitasjonen fra sambygdingen. Iversen påpeker at det ble gitt strenge krav til driften ved bedriften, og at ett av vilkårene er at det ikke skal være støv og støyplager.

– Vi forventer at bedriften holder seg til konsesjonsreglene. Dersom de brytes, er det Fylkesmannen som er klageinstans, sier ordføreren.

Han er klar på at ingen skal akseptere så store støvmengder som bildene fra i fjor viser. Men ordføreren har tillit til at bedriften har ordnet opp i problemene.