Slik jobber politiets internettkrigere med «det mørke nettet»

«Det mørke nettet» ble opprettet av personer som ønsket større personvern på internett, men det har også blitt en arena for pedofile og andre kriminelle.

Data-etterforsker Kenneth Larsen

«DET MØRKE NETTET»: Data-etterforsker Kenneth Larsen viser en side på «det mørke nettet» som heter «Pedo Empire». Selv om man bruker denne internettplattformen, er man ikke skjult fra politiet, forteller Sætre.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Politiet i Bergen har hittil avslørt 51 personer fra «det mørke nettet», der en er fra Møre og Romsdal.

Fire data-etterforskere arbeider på fulltid i Møre og Romsdal med å avsløre overgrep mot barn. De er en del av et internasjonalt nettverk, som følger med på det som skjer på «det mørke nettet».

– Det er ikke umulig for politiet å finne frem til ulovligheter som skjer der, sier data-etterforsker Kenneth Larsen.

Setter merker på overgrepsbilder

Data-etterforskere fra hele verden legger igjen en type merking på bilder, som viser overgrep av barn. Når noen laster bildene ned, får politiet informasjon om IP-adressen.

Disse blir så sendt til de politikontorene som brukerne har tilhørighet til.

Data-etterforsker Kåre Skare Lystad

Data-etterforsker Kåre Skare Lystad.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– En del av jobben blir å identifisere hvem som er eiere av disse adressene. Når vi så gjør et beslag, på for eksempel en datamaskin, henter vi ut alt fra samtaler og bilder, og prøver å gjenskape hva som har skjedd med enheten, forteller data-etterforsker Kåre Skare Lystad.

– Vi henter ut en harddisk og kobler den opp mot våre system. Så foretar vi noe som vi kaller for speiling. Det vil si vi lager en komplett kopi. Hver eneste byte, som vi da jobber ut ifra, forteller Larsen.

– Hvor mye er det egentlig dere rører i av det som foregår av lovbrudd på nettet?

– Vi tror det er toppen av isfjellet. Dette er i ferd med å bli et ganske stort problem. Over hele verden, sier Lystad.

– Blir dere overrasket over det dere finner?

– Nei, egentlig ikke, sier Lystad.

«Til mer du finner, til mer annet finner du.»

For å bruke «Det mørke nettet», må man ha en spesiell nettleser. Den vanligste er TOR, som står for «The Onion Network». Lag på lag, som kan skjule spor på nett.

Data-etterforsker Kenneth Larsen

Data-etterforsker Kenneth Larsen.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Bruken av dette i Møre og Romsdal er ikke stor. Det er ikke så mange datamaskiner vi får inn som har de programmene. Det bruker å være helt vanlige nettlesere som brukes, forteller Larsen.

– Er det datakyndige personer, eller er det personer som lett røper seg?

– Både og. Vi har de som er flinke til å skjule sporene sine, og de som ikke er så flinke, sier Larsen.

– Hvordan er det å sitte og jobbe med slikt materiale over lang tid?

– Det er en veldig spesiell jobb. Vi må på en måte se på det som bevis på en straffbar handling. Spore opp hva som har skjedd og sørge for at de som er rammet av dette får den oppfølgingen de trenger, forteller Lystad.

– Har dere nok ressurser til å avsløre det som foregår?

– En vet i utgangspunktet ikke hva som finnes, før en har funnet det. Til mer du finner, til mer annet finner du, sier Lystad.

Data-etterforsker Kåre Skare Lystad

Data-etterforsker Kåre Skare Lystad forteller NRK at han ikke blir overrasket over det de finner. Han mener det som er oppdaget nå, er bare toppen av isfjellet.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK