Slik gjennomføres Akslasaken i retten

Tirsdag 11. februar klokka 9.30 starter Sunnmøre tingrett behandlingen av saken mot mannen som står tiltalt for drapet på Anja Weløy Aarseth. I dag presenterte Sunnmøre tingrett fremdriftsplanen.

Rettssal Ålesund lagmannsrett

Akslasaken gjennomføres i lagmannsrettssalen i Ålesund.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Ifølge fremdriftsplanen skal tiltalte være ferdig med sin forklaring allerede til lunsj første dag i retten. Deretter føres en lang rekke vitner. Tiltalte har vedgått de faktiske forholdene i forbindelse med drapet, men har nektet for ranet av kiosken Pluto på Nørve i Ålesund.

Tirsdag 11. februar

Tirsdag ettermiddag er satt av til forklaringer som har stått tiltalte nær. Denne dagen skal blant andre kvinnen som har barn sammen med tiltalte forklare seg. Det aller første vitnet er denne kvinnens mor.

Onsdag 12. februar

Onsdag formiddag er satt av til forklaringer fra venner av tiltalte, før man går direkte over til vitneforklaringer i forbindelse med ranet av kiosken Pluto på Nørve i Ålesund.

Det føres fire sivile vitner i forbindelse med ranssaken. Ett av vitnene har status som fornærmet. Tre har status som vitner, og skal bidra med sine observasjoner i forbindelse med hendelsen.

I forbindelse med ranssaken føres også politibetjent Per Johan Muri fra Sunnmøre politidistrikt som vitne.

Onsdag etter lunsj dreier rettssaken over til forklaringer rundt Anja Weløy Aarsths bevegelser i forkant av drapet. En studievenninne av Weløy Aarseth skal vitne for retten, og politiet kommer til å legge frem etterforskningsmateriale som dokumenterer kvinnens bevegelser.

I denne forbindelse legges det frem en kassalapp fra OBS på Moa og bilder fra kjøpesenteret i samme området. Politiet kommer også til å legge frem en rekonstruksjon av avdødes kjørerute.

Ved 13-tiden onsdag legges det opp til at tiltaltes bevegelser skal dokumenteres. Et vitne som har observert tiltalte skal forklare seg, og hovedetterforsker Sindre J. Ryssevik kommer til blant annet å støtte seg til bilder fra overvåkingskamera for å belyse hvor tiltalte befant seg på gitte tidspunkter.

Torsdag 13. februar

Torsdag 13. februar vil retten konsentrere seg om funnet av Anja Weløy Aarseth på fjellet Aksla i Ålesund. Politiførstebetjent Kurt Kim Stige kommer til å legge frem opplysninger om DNA-funn, om våpen, sikring av spor og rundt pågripelsen av tiltalte.

Torsdag blir retten også gjort kjent med obduksjonsrapporten. Rapporten legges frem av rettsmedisiner Professor Inge Morild.

Etter at politibetjent Oscar Lilleås har gjennomgått avhør av tiltalte, skal seniorrådgiver Cato Mejer i Kripos gjennomgå elektroniske spor.

Torsdag skal politibetjent Jan Erik Bresil fra Oslo politidistrikt orientere retten om organisasjonen MS13.

Fredag 14. februar

Fredag 14. februar skal både far og mor til Anja Weløy Aarseth vitne i retten.

Denne dagen blir det en gjennomgang av åstedet, ved blant andre kriminaltekniker Sølvi Harjo fra Kripos.

Fredag vil også tiltalepunktet om trusler mot politibetjenter i en tidligere sak i et tettsted i Romsdal komme opp.

Fredag etter lunsj fører tiltaltes forsvarer tre vitner. Den ene har vært veileder for tiltalte gjennom et prosjekt i NAV. En psykolog fra Bergen fengsel skal vitne. Også tiltaltes mormor står på vitnelisten denne dagen.

Fredag ettermiddag skal sakkyndige forklare seg.

Mandag 17. februar

Mandag 17. februar skal retten på åstedsbefaring. Etter det NRK kjenner til, starter åstedsbefaringen ved kiosken Pluto. Deretter drar retten til åstedet på fjellet Aksla.

Prosedyrene er satt opp til å bli gjennomført mandag ettermiddag.