Slik blir politi-prosessen videre

Politimesteren i Møre og Romsdal har en stor jobb foran seg de neste årene med å organisere politiet.

Ålesund politistasjon

ÅLESUND POLITIASJON: Mange arbeidsplasser kan bli flyttet fra Kristiansund til Ålesund og prosessen kan ta opptil to år. Politimesteren er likevel klar på at Kristiansund ikke skal tømmes for funksjoner og stillinger.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Det har vært kamp om hvor politimesteren for det nye politidistriktet Møre og Romsdal, skal ha hovedsete, og onsdag kom nyheten om at det ble Ålesund.

Ifølge Ingar Bøen vil ikke det ha så mye å si for innbyggerne, men de ansatte vil merke det.

– Det meste av polititjeneste skjer på lensmannskontor og politistasjonene. De som vil merke det mest er de som blir berørt med jobbene sine og som etterhvert kanskje må flytte eller finne seg andre jobber i politiet.

Ingar Bøen

Politimester i Møre og Romsdal Ingar Bøen er glad for at Politidirektoratet har tatt en avgjørelse om hvor politimesteren skal holde til.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing

For det er ikke kun politimesteren som skal holde til i Ålesund. En del andre funksjoner er nemlig knyttet til politimestersetet.

– Det har vært snakk om 50-60 arbeidsplasser tidligere. Er det så mange?

– Jeg har ikke telt over, men at det kan være snakk om 50-60 det tror jeg.

Sokkelberedskapen

Onsdag var skuffelsen stor i Kristiansund etter at valget var tatt. Omtrent 110 ansatte arbeider i Kristiansund. Bøen er likevel tydelig på at flere av funksjonene i hans stab vil være i Kristiansund.

– Vi skal ikke tømme Kristiansund for stillinger og funksjoner. Kristiansund skal fortsatt være en attraktiv arbeidsplass for de ansatte i politiet og det er bestemt at sokkelberedskapen blir lokalisert i Kristiansund. De sitter på mye god kompetanse.

Fra 1.1.2016 og i 6-12 måneder skal Arnstein Nilssen fungere som visepolitimester, men hvor den nye visepolitimesteren i det nye politidistriktet skal lokaliseres, er ikke tatt stilling til, ifølge Bøen.

– Er det mye som skal skje rent fysisk? Du har vært politimester på Sunnmøre, får du nytt kontor?

– Nei, jeg håper ikke jeg blir kasta ut av det! Nordmøre og Sunnmøre skal drive som før og parallelt med det skal vi starte operasjonen frem mot et nytt politidistrikt. Vi skal lage et nytt organisasjonskart, ansette i nye stillinger og opp i alt dette må ta hensyn til ønske og behov.

Bekymra ansatte

Politibetjent Arne Hunnes

Lokallagsleder i Politiets fellesforbund for Nordmøre og Romsdal, Arne Hunnes.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Lokallagsleder i Politiets fellesforbund for Nordmøre og Romsdal, Arne Hunnes sier det er mange av de ansatte som er bekymret.

– De som føler seg direkte berørt og tenker at deres arbeidsplass blir flyttet, er naturlig nok det. Nå skal det jobbes med å finne ut hvordan funksjonene skal fordeles og det er en stor jobb som skal gjøres.

– Noen arbeidsplasser blir flyttet fra Kristiansund til Ålesund, men det kan også være at noen arbeidsplasser blir flyttet motsatt vei. Operasjonssentralen blir liggende i Ålesund, men det kan ta opptil to år før alt er på plass.

– Hva gjør du som tillitsvalgt?

– Det er viktig med god informasjon og så må vi lage gode ordninger som kan hjelpe de som blir berørt.