NRK Meny
Normal

Slik blir det nye sjukehuset

Helse Møre og Romsdal offentliggjorde i dag forslaget til hvor stort det nye sjukehuset på Hjelset i Molde skal bli.

Nytt sjukehus

Skisse av nytt sjukehus i Molde

Det nye sjukehuset for Romsdal og Nordmøre vil få 209 sengeplasser fordelt på 170 for somatikk og 39 for psykiatri. I tillegg vil det nye sjukehuset få et pasienthotell med 23 sengeplasser.

Sjukehuset vil også inneholde følgende funksjoner:

  • Intensivsenger 8
  • Observasjonssenger 14
  • Senger for dagbehandling 30
  • Operasjonsstuer 11
  • Laboratorium for bildediagnostikk 16
  • Fødestuer 3

Behovet for areal til det nye sjukehuset beregnes til ca. 55-56 000 m2,

To alternativ for Kristiansund

Når det gjelder fremtiden for Kristiansund får styret fremlagt to mulige alternativ til hvilket aktivitetsnivåp en skal ha der.

Alternativ 1 inneholder poliklinikk og dagbehandling. Alternativ 2 har poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi.

Skal koste 4.2 milliarder

Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal er beregnet å koste 4,2 milliarder kroner i 2014-kroner. Helse Midt-Norge har tatt høyde for at prosjektet kan ende på 4,8 milliarder kroner.

Her kan du lese hele innstillingen fra direktøren til styret i Helse Møre og Romsdal.

Saken skal behandles i styret i Helse Møre og Romsdal 9.mars. En ny kostadsanalyse skal være klar i juni 2016

Espen Remme

Espen Remme som er administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Vi er fremdeles tidlig i konseptfasen, men med hovedprogrammet er likevel et godt steg videre, sier Espen Remme som er administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal.

Målsetningen til helseforetaket er å sikre at befolkninga på Nordmøre og i Romsdal får et best mulig spesialisthelsetjenestetilbud.

– Det skal vi sørge for gjennom å utvikle et fullverdig, bærekraftig og framtidsretta akuttsjukehus på Hjelset og et godt spesialisthelsetjenestetilbud i Kristiansund, sier Espen Remme.

Nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal skal etter planen stå ferdig i 2021, og erstatte Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus.