Slåsting på fest

Ein person blei køyrt til legevakta etter slåsting på ein privatfest i Langevåg i Sula. Det var rolieg på staden då politiet kom til, men ein person blei bortvist frå staden. Begge mennene var i byrjinga av 20-åra.