Normal

Slakter politi-forslag

– Det blir ikke aktuelt å kutte fra 27 til 6 politidistrikt i Norge. Det sier Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge.

Jenny Klinge
Foto: Bernt Sønvisen

Det er Dagbladet som i dag offentliggjør forslaget til ny organisering av Polititjenesten i Norge.

Et av forslagene fra Politianalyseutvalget betyr nedlegging av 21 politidistrikt i Norge. Utvalget vurderer muligheten for at Norge deles i seks store politidistrikt.

Det kan innebære deling av Møre og Romsdal, der Sunnmøre går til Vestlandet og Nordmøre og Romsdal til Midt-Norge.

-Ikke aktuelt for oss

-For oss i Senterpartiet vil jeg klart slå fast at dette er helt uaktuelt. Vi skal aldri gjøre strukturendringer for endringene sin skyld. Det er nok fornuftig med noen reduksjoner men så få politidistrikt er ikke aktuelt på noen måte, sier Klinge.

Hun mener forslaget ikke vil styrke polititjenesten i Norge.

–Det alle viktigste argumentet mot, er at man få for lang avstand mellom de som skal styre distriktene og lensmannskontorene. Vi er opptatt av et sterkt nærpoliti, og det mener jeg bestemt at vi ikke får dersom vi får for få politidistrikt her i landet, sier Klinge.

Saken fortsetter under bildet.

AP også uenig i forslaget

Inngangsparti, Nordmøre politidistrikt og Nordmøre Tingrett

Nordmøre og Romsdal politidistrikt kan bli slått sammen med Sunnmøre og Trøndelag.

Foto: Rune Petter Ness / Scanpix

-Nå må vi avvente innstillinga fra politianalyseutvalget slik at vi får begrunnelsen for dette forslaget, men jeg kan si med en gang at jeg er uenig med forslaget med å få så store og få politidistrikt. Det vil gå ut over nærpolitiet og føre til en storstilt nedlegging av lensmannskontor. Det vil også være uheldig i forhold til beredskap. Det er mange grunner til at jeg umiddelbart er uenig i at vi bare skal ha seks politidistrikt, sier Tove LiseTorve som representerer AP i justiskomiteen.

Et annet alternativ er å følge fylkesgrensene for de nye politidistriktene.

Tove Lise Torve

Tove Lise Torve er skeptisk til sammenslåing.

Foto: Trond Vestre / NRK

–Ja, jeg mener det er veldig ryddig å ha politidistrikt i henhold til fylkesgrensene. Da bevarer man nærpolitiet bedre, men det er også viktig for beredskapen. Det å ha en tett og god link mellom fylkesmann og politi er viktig, sier Torve.

Hun sier videre at det ikke aktuelt for den rød/grønne-regjeringen å gå inn for forslaget om å legge ned 21 politidistrikt.

Nilssen snuser på Trøndelag

Politimester Arnstein Nilssen

Politimester Arnstein Nilssen vil ha store robuste politidistrikt.

Foto: Hans Thomas Eikrem

Politimester for Nordmøre og Romsdal, Arnstein Nilssen, sier at forslaget om seks politidistrikt ikke kommer som noen overraskelse på han.

–I høringen har jeg selv orientert med nordover mot Trøndelag, og jeg ser ikke bort fra at det er naturlig for Romsdal, Nordmøre og Sunnmøre å bli med i en slik region.

Hva med forslaget om å se på Fylkesgrensene?

–Politikerne skal nå få si sitt, men det skjer trolig ikke før etter valget til høsten. Jeg ser ikke den store gevinsten med å bruke fylkesgrensene. Politidistriktene på Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal har ikke så mye å tilføre hverandre, så jeg ser ikke den store gevinsten i det. Vi trenger større regioner som er slagkraftige og robuste, sier Nilssen.