Slakter ny rapport om Nordøyvegen

Frank Sve tordner mot en ny rapport om Nordøyvegen. Politikeren mener rapporten er bygget på feil grunnlag.

Frank Sve på vegkonferanse i Geiranger
Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

En rapport laget av Oslo Economics og to andre firmaer konkluderer med at det er stor usikkerhet knyttet til finansieringen av Nordøyvegen.

I følge rapporten er inntektene fra fergeavløsningsmeidlene lavere enn det fylkeskommunen har lagt til grunn, men beregningene er usikre. Det er også stor usikkerhet knyttet til rehabiliteringskostnadene i et 40-års perspektiv og rentekompensasjonsordningen ifølge rapporten.

Leder i nemda for samferdselsaker, Frank Sve, mener rapporten er utarbeidet på feil grunnlag.

– Den er ikke i nærheten av å sammenligne likt mellom det å bygge Nordøyvegen og det å fortsette med ferger som i dag, men sammenligner pølse og kål, sier han.

Slakter rapporten

Nordøyvegen
Foto: NRK

Sve mener at rapporten har mange mangler og at den prøver å sverte mulighetene for å realisere Nordøyvegen.

– Vi vet at vi bruker 75 millioner kroner årlig til fergedrift i dag, og vi vet at vi ved å putte de pengene vi bruker på fergedriften inn i finansieringen av Nordøyvegen, er veien fullfinansiert, sier Sve.

– Også er det altså om og gjøre å prøve å motbevise det, og det har de ikke klart i denne rapporten her. Men jeg er rimelig provosert av rapporten, for jeg synes ikke det er et godt håndverk, fortsetter han.

– Trenger ikke være rakettforsker

Sve mener at nok er nok, og at det er på tide at han og andre politikere gjør det som trengs.

– Det har vært nok negativitet rundt Nordøyvegen og det er viktig at vi som politikere setter oss ned og beslutter det som er nødvendig. Det er en prøve for om det i det hele tatt er mulig å bygge infrastruktur i Møre og Romsdal. Klarer vi ikke å bygge Nordøyvegen, kan vi kutte alt av andre planer om bygging av vei, sier han.

Sve mener at ingen andre prosjekter i fylket kan vise til like gode finansieringsplaner som Nordøyvegen. Ifølge han vil det koste tre milliarder å drive fergene i området de neste 40 årene, og at de pengene heller kan brukes på Nordøyvegen. Sve sier at man burde sette igang arbeidet med veien raskest mulig.

– Man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at det bare er å sette spaden i jorden ved Nordøyvegen så fort som mulig, konkluderer han.