Skyssbåt grunnstøtte ved Valderøya

  • Ingen personskader

    HRS melder at de har kontroll på situasjonen etter at en skyssbåt grunnstøtte med 17 personer ombord. Båten drev med persontransport mellom Valderøya og Hamnøya da grunnstøtinga skjedde. Ingen skal ha blitt skadd i hendelsen. Et kystverkskip som var i området fikk fraktet passasjerene med lettbåt i land på ei øy like ved. Båten står fortsatt på grunn og kapteinen er igjen ombord for å se om man kan få båten av grunn når det blir flo sjø. Det er foreløpig ikke rapportert om store skader på båten.