NRK Meny

Skumsløkkingsutstyr på plass

Frå hausten blir det ikkje lenger avgrensingar for dei reisande ved gasstransport om bord på A-ferjeavgangane på ferjesambandet Seivika-Tømmervåg. Fartøy på A-avgangane skal ha skumsløkkingsutstyr, har fylkeskommunen og Fjord 1 blitt samde om. – Det gjer at trafikkflyten blir betre, seier samferdselssjef Arild Fuglseth

Seivika - Tømmervåg
Foto: Eirik Haukenes / NRK