NRK Meny

Skuldar Orkla for kynisme

Orkla er ikkje tent med å legge ned og flytte lønsame verksemder som Ello i Kristiansund, meiner YS-forbundet Negotia. Forbundet seier seg lei for at strategien, der Orkla tidlegare har tatt samfunnsansvar, er lagt om. YS-meiner også at ein kynisk leiarstil ikkje stimulerer til innsats og nyvinning.

Ello lager
Foto: Tone Rokstad / NRK