Hopp til innhold
Sunnmøre tingrett
Foto: Synnøve Hole / NRK

Skulda for overgrep mot 11 jenter

Oppsummert

Ein hordalandsmann i 30-åra er tiltalt for å ha lurt 10 jenter ned i 11-års-alderen til å kle av seg og utføre grove seksuelle handlingar. Mannen er også tiltalt for overgrep mot ei seks år gamal jente.

 • Uendra straff for overgrepsdømt

  Lagmannsretten held fast på ni års fengsel for ein hordalandsmann i 30-åra som lurte ti jenter ned i 11-årsalderen til å kle av seg framfor kamera. Mannen blei tidlegare i år dømd til fengsel i ni år, og lagmannsretten konkluderer med det same. Mannen har etter kvart vedgått nettovergrepa, og er også dømt for å ha forgripe seg mot ei seks år gamal sunnmørsjente. Aktor la ned påstand om ti års fengsel.

 • Krev strengare straff

  Aktor i ankesaka mot ein hordalandsmann som er dømd for nettovergrep av ti jenter, krev at mannen blir dømd til fengsel i 10 år. Mannen blei i vår dømt i Sunnmøre tingrett til fengsel i ni år for å ha forgripe seg mot ti jenter frå heile landet, i tillegg til ei seks år gamal sunnmørsjente. Mannen har vedgått å ha lurt jentene til å kle av seg framfor webkamera, men anka dommen. Dom i ankesaka er venta om to veker.

 • Overgrepsdømt vil ha lågare straff

  Ein hordalandsmann som er dømd for nettovergrep av ti jenter, meiner han har fått alt for streng straff. I vår vart mannen dømd i Sunnmøre tingrett til ni års fengsel. Ankesaka starta i lagmannsretten tidlegare i dag. – Tiltalte ankar fordi han er ueinig i to ting. For det første ankar han skuldspørsmålet på eine tiltalepunktet. I tillegg meiner han at straffa er for streng og at han ikkje har fått nok frådrag for tilståinga og for lang saksbehandlingstid, seier mannen sin forsvarar, Ole-Petter Gryte Hoff.

 • Ankesak startar i dag

  I dag startar ankesaka for ein hordalandsmann i 30-åra som er dømt til ni års fengsel for omfattande nettovergrep. Mannen blei i vår dømt i Sunnmøre tingrett til fengsel i ni år for å ha forgripe seg mot ti jenter frå heile landet, i tillegg til ei seks år gamal sunnmørsjente. Mannen har vedgått å ha lurt jentene til å kle av seg framfor webkamera, men har anka dommen. Det er sett av ti dagar til saka i Frostating lagmannsrett.

 • Ankar overgrepsdom på ni år

  Den 37 år gamle hordalendingen som er dømd til fengsel i ni år for omfattande nettovergrep, ankar dommen til lagmannsretten. Mannen blei nyleg funnen skuldig i overgrep mot ti jenter frå heile landet, i tillegg til ei seks år gamal sunnmørsjente. Forsvararen hans, Ole-Petter Grythe Hoff, seier at mannen ankar over straffeutmålinga og skuldspørsmålet i forhold til den seks år gamle jenta. Han har heile tida vedgått straffskuld for nettovergrepa. Koordinerande bistandsadvokat Anne Hovde seier ho ikkje er overraska, men at anken er beklageleg med tanke på offera som då ikkje blir ferdig med saka.

  Ole-Petter Grythe Hoff
  Foto: Synnøve Hole / NRK