Skuffet over Raudsand-svar

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) er skuffet over at klima- og miljøministeren ikke vil skrinlegge planene om et deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset. Raudsand og Brevik i Telemark er de aktuelle alternativene, og Miljødirektoratet har konkludert med at Raudsand er urealistisk. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har på et skriftlig spørsmål fra Listhaug svart at departementet nå vurderer den videre prosessen, og at det ikke er tatt noen beslutning om eventuell videre statlig involvering. Listhaug sier hun er overbevist om at konklusjonen til slutt blir at Raudsand er uegnet til denne typen deponi.

Sylvi Listhaug
Foto: Dag Robert Johansen / NRK