Skuffa over Venstre

– Venstre skuffar bøndene når det er brot i jordbruksforhandlingane, seier bondelagsleiar i Møre og Romsdal Oddvar Mikkelsen. Venstre blir med det ikkje med på den styrkinga av bondeinntekta som Stortingsfleirtalet vil. Mikkelsen er usikker på om Venstre framleis vil støtte vestlandsjordbruket og små- og mellomstore bruk, slik det låg an til.

oddvar Mikkelsen, leder i Møre og Romsdal Bondelag
Foto: Møre og Romsdal Bondelag