Skrøotunnelen blir opna onsdag

Tunnelen på riksveg 62 blir opna av omsyn til skredfaren på vegen rundt Balsneset.

Skrøotunnelen

Skrøotunnelen

Foto: Statens vegvesen

Klokka 10 onsdag 19. desember opnar Statens vegvesen tunnelen mellom Fressvika og Jordalsgrenda på riksveg 62.

 

Kart Skrøotunnelen
Foto: Statens vegvesen

Skredfarleg

Den nesten 5 km lange strekninga mellom Fressvika og Jordalsgrenda er smal og svingete, og har vore stengd av skred 39 gonger dei siste 30 åra. Skrøotunnelen skulle vore opna i juni, men sprekker i betongportalen i Jordalsgrenda gjorde at opninga blei utsett.

Opning i juni

No skal tunnelen vere open til skredsesongen er over. Så skal det avsluttande arbeidet med det problematiske inngangspartiet gjerast unna, og når det er ferdig i juni 2008, blir det stor opningsfest - eit år forseinka.

Forutan tunnelen omfattar Skrøo-prosjektet ca. 2 km ny veg i dagen, 400 meter gang- og sykkelveg i Jordalsgrenda og ny gangvegbru over Åfarelva.