Skredfare

Ifølgje snøskredvarslinga er det no betydeleg fare for snøskred både på Sunnmøre, i Romsdal og i Trollheimen. På ein skala frå ein til fem er faren sett til 3. Varsom.no melder at faregraden kan bli sett til 4 i område som får mildvêr søndag. Her er oversynet over vêrtilhøva ved alpinanlegga i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Laster Twitter-innhold