Skoleforkjemperne blir ikke hørt

Fylkesmannen hører ikke på foreldrene og barna i Gjemnes.

Barn på Gjemnes skole
Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Tre kommunestyrerepresentantar klaget etter vedtaket om å legge ned flere skoler i Gjemnes. Også foreldre har protestert mot skolenedleggelsene.

I svaret fra Fylkesmannen blir de fleste punktene det blir klagd på tilbakevist.

Kommunestyret sin avgjerd blir derfor stående.