NRK Meny
Normal

Skodje-ordføreren: – En felles landkommune vil bli straffet økonomisk på sikt

De økonomiske fremtidsutsiktene skaper bekymring når fire kommuner på Sunnmøre forhandler om en felles landkommune.

Jan Kåre Aurdal, Dag Olav Tennfjord og Erlend Krumsvik

Ordfører i Skodje, Dag Olav Tennfjord (i midten) mener en felles landkommune vil få store økonomiske utfordringer på lengre sikt.

Foto: Trond Vestre / NRK

Forhandlingene om en intensjonsavtale mellom Ørskog, Skodje, Stordal og Norddal om å slå seg sammen blir avsluttet onsdag. Avtalen skal undertegnes i kommunehuset i Norddal 17. mars.

Regjeringen har lagt frem et høringsforslag om en ny inntektsmodell for kommunene. Et forslag fra Skodje kommune sin delegasjon om å legge inn konsekvensene av en ny inntektsmodell i avtaleteksten førte til flere gruppemøter tirsdag ettermiddag.

– Blir straffet på sikt

Forhandlinger om felles landkommune på Sunnmøre

Fire kommuner samlet rundt forhandlingsbordet tirsdag.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordføreren i Skodje mener en felles landkommune må være forberedt på en økonomisk hverdag som blir tøff på sikt.

– På lang sikt så vil det nye inntektssystemet straffe denne nye landkommunen nokså kraftig. Vi har to kommuner, Skodje og Ørskog, med en relativt konsentert befolkning. I en periode vil vi få kompensert for dette, men så vil det slå inn med ganske stor kraft, og økonomien for den nye kommunen vil kreve relativt kraftige innsparinger, sier Dag Olav Tennfjord (H).

Sprik mellom kommunene

Skodje, Ørskog og Stordal er også med i forhandlingene om en stor regionkommmune som inkluderer Ålesund. I neste uke blir intensjonsavtalene i begge alternativene undertegnet.

Arne Sandnes og Eva Hove

Ordfører Arne Sandnes (Sp) i Norddal og ordfører Eva Hove (Ap) i Stordal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men det spriker mellom de fire kommunene, og særlig Skodje er kritisk til de økonomiske konsekvensene av en slik landkommune. Men ordføreren i Stordal, Eva Hove (Ap) vil ikke trekke slutninger på grunnlag av en inntektsmodell som ikke er vedtatt i Stortinget.

– Dette er jo et utkast til et inntektssystem. Ikke er det vedtatt, og ikke kan en legge til grunn at det blir slik som det er skissert, sier Eva Hove.

Mange intensjonsavtaler

Synnøve Vasstrand Synnes, Karen Simonnes Aanes og Geir Peter Aure

Rådmann Synnøve Vasstrand Synnes, ordfører Karen Simonnes Aanes (Ap) og varaordfører Geir Peter Aure (V/KrF) i Ørskog.

Foto: Trond Vestre / NRK

Kommunene i Møre og Romsdal er involvert i forhandlinger om tilsammen 19 intensjonsavtaler. Flere kommmuner vil ende opp med både to og tre intensjonsavtaler. Også de fire kommunene på Sunnmøre som forhandler om en felles landkommune har andre alternativer på hånden.


Ordføreren i Norddal, Arne Sandnes (Sp), er kritisk til måten kommunereformen blir gjennomført på. Også han frykter konsekvensene av regjeringens forslag til ny inntektsmodell.

– Vi får et veldig press på økonomien etter 15-20 år. De betyr innstramninger, nedleggelser og oppsigelser sannsynligvis, og det vil gå utover utkantene der det bor færrest folk, sier Arne Sandnes.

Planlegging

Mens ordføreren i Norddal kan tenke seg å fortsette som i dag er Skodje nabokommune med Ålesund. For ordføreren er det et stort dilemma. Å se mot Ålesund er å gjøre et valg innenfor et felles bo- og arbeidsområde, å se bort fra Ålesund vil bryte med dette.

– Vi er avhengig av at det er en felles, fornuftig overordnet planlegging av areal, transport og den øvrige samfunnsutviklinga den vegen storparten av våre innbyggere ferdes daglig, sier Dag Olav Tennfjord.