Skjerpa kamp

Motstandarane av kraftlina mellom Ørskog og Fardal har ikkje tenkt å gje opp sjølv om NVE no har sagt ja til at kraftlina skal gå i luftspenn. Anke og politisk press skal brukast for å ta vare på naturen. (Sjå video)

Video nsps_upload_2009_6_11_8_32_42_874.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Vi treng lina

Fylkesordførar Olav Bratland viser til eit samrøystes Fylkesting som seier at vi treng den nye lina for overføring av kraft frå sogn og til Møre og Romsdal.

Politikarane er også samde om at mest mogleg av lina bør vere kabla og at det blir utarbeidd alternativ for dette i dei mest sårbare områda. (Sjå video)

Video nsps_upload_2009_6_11_8_54_24_877.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Olav Braltand i studio saman med programleiar Arne Flatin

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.