NRK Meny

Skjebnedag for Istad

I dag avgjer kommunestyret i Molde om kommunen skal selje delar av Istad Kraft.

konsernsjef og styreleiar i Istad
Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Bak lukka dører i går gjekk formannskapet inn for sal. Også i dag blir det lukka dører og ei sak unnatatt frå offentlegheita når Istad står på sakskartet. Rådmann Arne Sverre Dahl seier dessutan til rbnett.no (krev innlogging) at heller ikkje vedtaket i dag kjem til å vere offentleg.

– Alt eg kjende til var eit lukka møte i formannskapet, og at det skal vere eit lukka møte også i dag. Men resultatet frå formannskapet har vi fått gjennom lekkasjar i Romsdals Budstikke, seier konserndirektør Ivar Kosberg.

Han tar atterhald om at det han har lese er rett, men stadfestar at fleire arbeidsplassar kan gå tapt dersom det blir sal.

– Dei 22 arbeidsplassane som er knytta til kraftproduksjon og kraftsomsetning er usikre ved eit eventuelt sal. I tillegg kjem støttefunksjonar frå morselskapet, og det kan fort dreie seg om omlag 10 arbeidsplassar.

Kosberg seier at eit innfordringsselskap, Kredittsikring, og kan bli berørt. Totalt handlar det om 30-35 arbeidsplassar.

– Vi må rekne med at ein eventuell kjøpar vil drive frå eigen base, og det blir nok ein annan stad enn her i Molde-regionen.

Konsernstrukturen kan stå for fall

Varaordførar Sidsel Rykhus

Sidan ordførar Torgeir Dahl er styreleiar i Istad, er det Sidsel Rykhus som har hand om ordførarklubba når framtida til Istad kan bli avgjort i dag.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Istadkonsernet består i dag av Istad Kraft og Istad Nett. Konserndirektøren kan berre spekulere i korleis framtida ser ut, sidan den einaste informasjonen dei har, er den dei har fått gjennom avisa.

– Men sel vi den eine verksemda, så er det nesten litt rart å behalde ein konsernstruktur. Så då er konklusjonen at vi får samle alt i eit nettselskap.

Kosberg vedgår at han er overraska, men påpeiker at det til ei kvar tid er eigarane som avgjer korleis dei ønskjer å bruke eigarskapen sin. Han refererer til normal saksgang, som inneber at eigarane instruerer styret, som igjen kjem med retningsliner til administrasjonen.

– Vi skal gjere det beste ut av situasjonen, og sørge for at flest muleg har eit arbeid å gå til. Men eg måtte orientere dei tilsette om kva situasjonen kan bli, så det seier seg sjølv at mange no er urolege for arbeidsplassane sine.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.