Hopp til innhold

Skjebnedag for Havila Shipping

Timene frem til midnatt er avgjørende for fremtiden til offshoreselskapet Havila Shipping i Herøy. Njål Sævik kjemper nå for en løsning som kan sikre videre drift.

Havila Subsea 7

I OPPLAG: Oljekrisa har ført til at flere skip ligger i opplag langs kysten. – Den største nedturen næringa noen gang har hatt, mener Njål Sævik.

Foto: Frode Berg / NRK

Njål Sævik, Havila Shipping as

Njål Sævik har tro på at de skal klare å lande en positiv løsning.

Foto: FRODE BERG / NRK

I dag må eierne av minimum to tredjederler av obligasjonslånene si ja til en justert restruktureringsplan. Hvis ikke faller avtalen med bankene bort.

– I verste tilfelle betyr det at bankene tar over kontrollen over hva som skal skje videre eller at vi må inn i nye forhandlinger, forteller administrerende direktør Njål Sævik til NRK.

Det er ikke mange timene igjen til fristen, og mye hardt arbeid står igjen for å få avtalene på plass. Nå jobber ledelsen med å få inn forhåndsaksepter fra obligasjonseiere som vil gå for refinansieringsplanen Havlia har presentert.

– Hvis det ikke får i boks kan det føre til nedlegging av selskapet?

– Det må vi se på. Ledelsen og styret i selskapet kan miste kontrollen.

Forslaget innebærer at Sævik-familien beholder sin eierandel, men øker egenkapitalen fra minimum 200 til 300 millioner kroner. Planen innebærer også at alle forfall i Havila Shipping er foreslått utsatt til 2020, og en gjeld på tilsammen 3,6 milliarder kroner utsettes.

Optimistisk

Sævik mener det fortsatt er for tidlig å si hva som kommer til å skje. Ifølge selskapet har flere obligasjonslåneiere godtatt forslaget, men det gjenstår fortsatt å få med alle

– Vi har stor tro på at vi skal klare å landet det, mener styrelederen.

– Hvor alvorlig er denne situasjonen?

– Offshorerederia står overnfor den største nedturen næringa noen gang har hatt, og det er klart det er utfordrende for alle invorlverte.

Mandag ble det klart at Olympic Shipping har fått til en avtale med de ansatte om lønnsnedgang. Det gikk ikke samme vegen for Havila der de ansatte sa nei til forslaget.

– Vi var ute med et tilbud til våre sjøfolk som en del av et større kostnadsbesparelseprogram. Jeg har ikke kommentarer utover det. Jeg registrerer at Olympic har kommet til enighet. Bra for dem, sier Sævik.

Sævik vil heller ikke kommentere andre måter de vil redusere kostnader på.