Skipsfarten skal bli miljøvennlig

Norsk skipsfart skal bli mer miljøvennlig. Fremtidens fergeflåte skal være fri for utslipp.

Ampere

Ampere er Norges første ferge som drives med oppladbare batterier. Nullutslipp fra fergeflåten er et av regjeringens grep for en mer miljøvennlig skipsfart.

Foto: Norled

Flere skip som seiler under norsk flagg, grønnere skipsfart, og mer forskning, innovasjon og samarbeid blant bedriftene som lever av havet er noen av grepene i ny strategi for de maritime næringene. Målet er å gjøre skipsfarten grønnere.

– Nå kommer vi med flere tiltak som skal sørge for at maritim næring fortsatt kan hevde seg i verdenstoppen, sier finansminister Siv Jensen.

I regjeringens strategidokument «Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid» heter det at det skal stilles krav til teknologi for lavutslipp og nullutslipp i fergeanbud.

– Regjeringen vil legge til rette for nødvendig omstilling. Vi skal også stimulere til økt samhandling mellom maritim næring, sjømat- og olje- og gassnæringene, sier næringsminister Monica Mæland.

Dilek Ayhan

Statssekretær Dilek Ayhan er statssekretær i næringsdepartementet.

Foto: Roar Strøm / NRK

Under sin presentasjon på konferansen «Grønn skipsfart – et maritimt kinderegg» i Ålesund fredag, la statssekretær Dilek Ayhan, stor vekt på at grønn skipsfart er fremtiden for sjøfartsnasjonen Norge.

– Det er dette som er fremtiden. Utslippene skal ned og mer transport skal fra veg til sjø. bare det å flytte mer transport fra veg til sjø er et miljøprosjekt i seg selv.

Hva gjør dere for å få til dette?

– Dette handler om teknologi, hvordan virkemiddelapparatet brukes og til å bruke kunnskap og forsking, sier Ayhan.

Maritim konferanse

Store deler av den maritime næringen er samlet til konferanse i Ålesund.

Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Maritimt Forum Norge arrangerte i fjor høst høringsmøter der grønn skipsfart var et av temaene. Nå mener de at regjeringen har hørt på budskapet fra næringen.

– Når meldingen nå kommer med tittelen «Blå vekst for grønn fremtid» viser dette at regjeringen har lyttet, sier daglig leder i Maritimt Forum Norge, Tord Dale til NRK.

Dale er opptatt av at nesten all internasjonal godstransport og over halvparten av all godstransport nasjonalt fraktes sjøveien. Han mener dette er en energieffektiv transportmåte, og at utslippene kan reduseres ytterligere.

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande var til stede på Maritimt Forum Nordvests konferanse i Ålesund fredag.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Klarer vi å flytte mer gods fra vei og lastebiler og over på skip og sjøveien er det bra for miljøet, det vil redusert lokal forurensing, gi mindre veislitasje og kostbare vedlikeholdsbudsjett og det kan være bra for trafikksikkerhet, legger han til.

Leder i Venstre, Trine Skei Grande, hevdet under konferansen i Ålesund, at miljøprofilen i meldingen har blitt sterk, mye på grunn av Venstres påvirkning av regjeringen.

– Det regjeringen har lagt frem i dag er stort sett det Venstre har fått gjennomslag for. Vi har kjempet for dette, og dette er vi veldig glade for, sier hun til NRK. Mange opplever å miste jobbene sine nå. Det er tøffe tider i maritime næringer. Da må vi være på offensiven og skape nye arbeidsplasser, sier hun.

Næringsminster Monica Mæland døpte den nye batterifergen "Ampere" i Omastrand torsdag.