Skiller gående og skiløpere

I Moldemarka har man i vinter tatt grep som demper konflikter i preparerte skispor. Moldemarkas Venner, sammen med kommunen og friluftsrådet, samarbeider om å lage traséer som skiller gående og skiløpere. Mens tråkkemaskina lager skiløypene, bruker de en ATV for å kjøre opp fottraséer. De oppkjørte sporene for både gående og skiløpere blir lagt ut på nettsiden løyper.net

Lager trasèer som skiller skiløpere og gående i skispor
Foto: Gunnar Sandvk