Skal vurdere bruer Ålesund-Vigra

Statens vegvesen vurdere om det bør byggast bru i tillegg til tunnel på ei eller begge fjordkryssingane frå Ålesund til Vigra. Det skriv Sunnmørsposten. Dette er ein del av ei utredning vegvesenet skal gjere for vegen mellom Ålesund og Vigra. Dei skal også vurdere om det trengs fleire tryggingstiltak i dagens tunnelar, og eventuelt nye tunnnelløp. Utgreiinga skal vere klar i 2020.