Skal uttale seg om Nordmøre

Fredag skal Orkdalsregionen ha regionrådsmøte der det blir lagt frem et forslag til en uttalelse. Flere nordmørskommuner vil til Trøndelag og Orkdalsregionen ønsker de velkommen. Det foregår en betydelig verdiskaping i Orkdalsregionen og på Nordmøre og regionen har sterke industristeder, står det i forslaget til uttalelse.