Skal utrede nye grenser

Fylkesmannen er blitt bedt om å utrede fremtiden for flere bygdesamfunn som har søkt om å få skifte kommune. Det gjelder Norddal og Eidsdal som har søkt om å blir en del av Stranda, Indre Gjemnes som vil bli en del av nye Molde kommune, og Ona, Orta og Sandøy som har søkt om overflytting til Aukra. Kommunaldepartementet har i tillegg bedt om å få utredet om Liabygda skal flyttes fra Stranda til nye Fjord kommune. Fylkesmannen har også mottatt søknad fra folk i Bjørke/Viddal i Ørsta som ønsker å bli en del av nye Volda kommune.

Lodve Solholm
Foto: Trond Vestre / NRK