Skal utrede Møre-exit

Kristiansund bystyre vedtok i dag i sette ned et utvalg som skal vurdere fordeler og ulemper ved en eventuell overgang til Trøndelag. Nordmørslista fremmet også et forslag om å vedta en folkeavstemning til neste stortingsvalg. Dette forslaget fikk de ikke flertall for i bystyret.

Bystyret i Kristiansund
Foto: Eirik Haukenes / NRK