NRK Meny
Normal

Undersøker om helsepersonell hadde forhold til pasient

Fylkesmannen har startet tilsynssak for å undersøke om en helseansatt i en kommune på Sunnmøre har hatt et seksuelt forhold til en pasient.

Cato Innerdal

Cato Innerdal er assisterende fylkeslege.

Foto: Roar Strøm

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fått en bekymringsmelding fra kommunen og starter tilsynssak for å undersøke om loven er brutt.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en henvendelse fra kommunen. I henvendelsen opplyses det om at et enkelthelsepersonell ansatt i kommunen skal ha hatt et seksuelt forhold til en pasient. Forholdet skal angivelig ligge noe tilbake i tid. Fylkesmannen ser alvorlig på innholdet i henvendelsen og har opprettet en tilsynssak for å undersøke saken nærmere, sier assisterende fylkeslege, Cato Innerdal, i en epost til NRK.

Fylkeslegen ber om en redegjørelse fra virksomhetslederen om hvordan saken har blitt håndtert, bakgrunnen for at saken ble håndtert på denne måten og hvilke rutiner kommunen har for å varsle tilsynsmyndigheten når det er forhold som er til risiko for pasientsikkerheten.