NRK Meny
Normal

Vurderer reglene for kunstnerstipendene på nytt

Billedkunstnere i Møre og Romsdal vil at kunstnerstipendene bare skal gå til billedkunstnere. Nå skal fylket se på reglene.

Kultur- og folkehelseutvalget

Fylkespolitikerne vil vurdere regleverket for kunstnerstipend på nytt, men ikke på grunn av klagene som er kommet.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Fylkespolitikerne skal på nytt vurdere reglene for tildeling av kunstnerstipend i Møre og Romsdal.

Det er kommet flere klager fra enkeltkunstnere på tildeling av kunstnerstipend til dokumentfilmskaper Are Pilskog og sunndalskunstneren Magnhild Opdøl, med påstander om at hun ikke bor i Møre og Romsdal.

Fylkeskultursjef Arvid Blindheim er trygg på at de har gitt stipendene innenfor regelverket som gjelder.

– Det er jo slik at de retningslinjene som kultur- og folkehelseutvalget har vedtatt er vide, og det har vi har lagt de til grunn for vår tildeling. Vi har brukt Kunstmuseet Kube til denne faglige vurderingen, og støtter oss på de vurderingene som er gjort, sier Arvid Blindheim.

Har fått flere klager

Nå skal det på nytt sees på reglene, men ikke på grunn av klagene som har kommet, ettersom det ikke er klageadgang på slike tildelinger.
Bakgrunnen er et generelt ønske fra billedkunsterene om at stipendene bare bør gå til kunstnere som utprøver billedkunst.

Hva syns du? Si din mening nederst i saken.
Blindheim mener både dokumentar og malerkunst er kunst som er innenfor de retningslinjene som er vedtatt.

Sørheim og Blindheim

Kristin Sørheim og Arvid Blindheim i Kultur- og folkehelseutvalget.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Kunstneren Magnhild Opdøl, som er bosatt i Sunndal, reiser og studerer utenlands. Det er kommet flere klager fra enkeltkunstnere på tildeling av kunstnerstipend til sunndalskunstneren.

– De som har fått stipend betaler skatt til Møre og Romsdal. Hvor mange uker de bor her eller ikke blander vi oss ikke inn i, sier Blindheim.
– Skjer det ofte at kunstnerne klager?
– Det er i hvert fall ikke første gangen vi har fått klage, noe vi tar til orientering, sier han.

– Alle kan ikke velge å bli kunstnere

– Det er ikke noe kjekt og ikke noe lurt at kunstnere reagerer på andre kunstnere som får stipend. På den andre siden er det noen innspill fra billedkunstnere som er verd å se på og tenke gjennom, sier Kristin Sørheim fra Senterpartiet. Hun er leder kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Sørheim sier det må sees på om vedtektene for kunstnerstipendet i Møre og Romsdal skal endres, slik at en større andel eller hele stipendet skal gå for eksempel til billedkunstnere.

– Vi tar innspillene på alvor, men det er noe annet enn å behandle det som klagesaker, sier Kristin Sørheim, som er helt trygg på at utvalget ikke har brutt vedtektene.

Da vedtektene ble fastsatt, var innstillingen fra administrasjonen at stipendene skulle gå til billedkunstnere, men så førte et politisk vedtak til at en skulle se på et bredere kulturfelt. Sørheim sier mange ønsker en bransje innenfor kunsten.

– Flere og flere utdanner seg til å bli kunstnere, og det er ikke marked for det. Det gir et signal om at kunstnere har for lite penger, men også et signal om at ikke alle kan velge kunstens vei og tro at en kan leve av det, sier Sørheim.

– Vanskelig økonomisk for billedkunstnerne

Trine Røssevold

Trine Røssevold vil at stipendene skal gå til billedkunstnerne.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Trine Røssevold er billedkunstner på Valderøya, og leder for Billedkunstnere i Møre og Romsdal. Hun sier det er vanskelig å få kunstnere til å flytte tilbake til hjemfylket.

I dag er det 65 organiserte billedkunstnere i Møre og Romsdal, og Røssevold skulle ønske det var flere.

– Det handler nok i stor grad om at mange har reist ut og tar lang utdannelse og knytter nettverk utenlands, og da er det vanskelig å få dem til å flytte tilbake, sier Røssevold.

Hun opptatt av at kunstnerstipendene skal gå til billedkunstnerne, og ikke alle andre som driver med kunst.

– Det er ikke fordi jeg ikke unner andre kunstgrupper stipendene, men billedkunstnere faller utenfor statlige overføringer som går til kunst og kultur, fordi de ikke har ansettelsesforhold til institusjoner, sier hun.

Røssevold stiller seg likevel ikke bak klagene som er kommet inn, og sier dette er klager som har kommet fra enkeltpersoner.