Skal samle inn plast langs kysten

Over påske starter flere interkommunale renovasjonsselskap opp en stor plastinnsamlingsaksjon.

Søppel strender

STRANDRYDDING: Strender langs kysten fra Vesterålen til Romsdalen skal ryddes for plast.

Foto: Bo Eide

Hilde Ødegaard Harstad

Hilde Harstad, leder i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap håper flest mulig blir med på strandryddingen.

Foto: NIR

Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap har slått seg sammen med de interkommunale renovasjonsselskapene i Midt-Norge for å få til en felles strandryddeaksjon.

– Strender fra Vesterålen til Romsdalen skal ryddes, sier leder i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap, Hilde Harstad.

– Vi satser på å få flest mulig hender ut og få rydda mest mulig. Deretter får vi avfallet inn til oss og får behandlet det forsvarlig slik at det ikke flyter ute i naturen.

På et år havner 8 millioner tonn plast i havet. Det viser et moderat anslag fra forskere ved University of Georgia i USA. Det betyr at 15 tonn plast havner i havet hver eneste minutt. Årlig dør mange fugler, sjøpattedyr og havskilpadder fordi de setter seg fast i søppelet eller forveksler det med mat.

For hvert år blir det mer, og hvis utviklingen fortsetter, mener forskerne det vil være like mye plast som fisk om 33 år.

Strandryddedagen

Hilde Harstad oppfordrer både lag, foreninger, skoler, barnehager og enkeltpersoner til å bli med på strandryddingen.

– Det vil bli kontaktpersoner i hver enkelt kommune. Ta kontakt og så får man sekker til å rydde. Deretter blir det avtalt hvor de skal settes og så henter vi sekkene etterpå.

– Prosjektet starter opp like etter påske og vil vare ut året, men hovedfokuset er i mai og juni, ifølge

Lørdag 6. mai er den store strandryddedagen, og er en del av årets strandryddeuke som er fra 2.–7. mai.

15 tonn plass står oppstabla ved BIR sitt anlegg på Lønningen i Bergen

Dette plastberget i Bergen svarer til den mengden plast som hvert minutt havner i verdenshavet.

Foto: Sølve Rydland / NRK