Hopp til innhold

Skal prioritere helsesjukepleie

Høgskolen i Molde er oppfordra om å prioritere helsesjukepleie i Kristiansund for de fleste av de nye studieplassene. Staten har tildelt høgskolen 52 nye studieplasser innen sjukepleiefag fra høsten, i tillegg til ti plasser skolen vil utvide med fra eget budsjett. Men den geografiske fordelinga avhenger i stor grad av hvor de klarer å få avtaler om praksisplasser og rekruttert ansatte. – Dette vil innebære en storsatsning på begge studiestedene, men kanskje størst i Kristiansund. Avdelinga må få litt tid på seg nå for å finne de beste løsningene for å ta ut den kapasitetsøkninga vi er bedt om, sier rektor Steinar Kristoffersen.

Rektor Steinar Kristoffersen, Høgskulen i Molde
Foto: Høgskulen i Molde