Skal Møre og Romsdal bestå som eget fylke?

Skal Møre og Romsdal være en av ti regioner i Norge, eller skal fylke deles og sklåes sammen med andre. Det er hovedtemaet når fylketinget samles i Ålesund i dag

Fylkestinget i Møre og Romsdal

I dag åpner Fylkestinget i Møre og Romsdal. Blant sakene som skal opp er regionreformen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Møre og Romsdal sin framtid i regionreforma blir ett av temaene i den politisk debatten i fylkestinget både i dag og i morgen.

Jan Ove Tryggestad

Senterpartiets Jan Ove Tryggestad.

Foto: Trond Vestre / NRK

Mest sannsynlig vil et stort flertall av fylkestingsrepresentantene gi utrykk or at de ønsker at Møre og Romsdal fortsetter som egen region i fremtiden.

Senterpartiets Jan Ove Tryggestad er også leder i Sunnmøre regionråd.

Han mener innstillingen fra Stortinget sin kommunalkomitè som ønsker 10 regioner, vil styrke Møre og Romsdal sine sjanser som egen region.

– De signalene som jeg tolker er at Møre og Romsdal har mulighet til å bestå som egen region, sier Tryggestad.

Nordmøre avgjør

Ola Rognskog

Lederen i regionrådet på Nordmøre, Ola Rognskog.

Foto: Trond Vestre / NRK

Debatten har gått for fullt som følge av den bitre sykehusstriden: Skal Nordmøre fortsatt være en del av Møre og Romsdal eller skal Nordmøre søke seg nordover til Trøndelag?

Dersom Nordmøre skiller lag med resten av fylket blir Møre og Romsdal for lite i fremtiden, og fylket kan bli delt. Lederen i regionrådet på Nordmøre, Ola Rognskog, forventer at Møre og Romsdal fylkeskommune tar situasjonen på alvor:

– Det jeg håper på, er at det blir gått til nabosamtalene med et åpent sinn og gjort reelle vurderinger slik at dette fremstår som skikkelig og troverdig fra alle kanter. Noe annet vil forsterke spenningen og forsterke årsaken til at vi diskuterer dette også, sier Rognskog.

Jan Ove Tryggestad er enig i at Møre og Romsdal er en skjør konstruksjon.

–Ja det er den. Og jeg er ikke redd for å si at dersom de fra Nordmøre sin side velger å gå en annen vei, vil det utløse en debatt på Sunnmøre, sier Tryggestad.