Hopp til innhold

Skal kartlegge naturområde

18 små naturområde i Møre og Romsdal er med i ei kartlegginga som Klima- og miljødepartementet no gjer når dei vurderer behovet for utvida verneområder. I alt utgjer dette 41 kvadratkilometer og mange av områda er kystnatur som det verna for lite av. Fagansvarleg Ola Betten (bildet) i Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen presiserer at det no først er ei kartlegging og ikkje ein verneprosess.

Ola Betten i Venstre i Molde
Foto: Gunnar Sandvik / NRK