NRK Meny
Normal

Utvida bølgevarsel skal gjere det tryggare å ferdast til sjøs

Kystverket og Uni Research Polytec har signert ein avtale for etablering av bølgevarsling i utvalde skipsleier langs norskekysten.

Uværet "Ivar"

Arkivbilde: Store bølger kan vere ei utfordring og fare for dei som ferdast på havet. No skal ein ny og betre varsling gjere sjøfarten sikrare.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Bølgevarselet skal vareta sikker, effektiv og miljøvennleg sjøtrafikk, og gir dei som er ute i båt moglegheit til å planlegge ei optimal og trygg rute på førehand, melder Kystverket.

John Erik Hagen

John Erik Hagen i Kystverket seier at den nye varslinga vil auke sikkerheita langs norskekysten.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Bølgevarslinga skal gjere det mogleg for hurtigbåtar og anna passasjertrafikk å legge ruta utanom område med store bølger for å unngå risiko og dårleg komfort for passasjerane.

– God og sikker bølgevarsling bidreg til å auke sikkerheita for skipstrafikken langs norskekysten. At fartøy kan planlegge sin segltur ut frå reelle bølgeforhold i sann tid og fram i tid er ei ettertrakta og nyttig teneste for sjøfarande som seglar på kysten i all slags vêr, seier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest i ei pressemelding.

Bølgevarslingstenesta er tilpassa sjøfarande og spesielt retta mot hurtigbåt- og ferjetrafikk. Men tenesta kan også vere nyttig for andre som ferdast langs kysten.

Nytt spesialvarsel

Torsdag signerte Kystverket Vest ein rammeavtale til ein verdi på rundt fire millionar kroner med UNI Research Polytec for etablering av bølgevarsling i utvalde skipsleier langs norskekysten.

Regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest

Torsdag signerte Kystverket Vest ein rammeavtale til ein verdi på rundt fire millionar kroner med UNI Research Polytec.

Foto: Kystverket

Ifølgje Kystverket skal bølgemodellane levere varslar rutinemessig fire gonger i døgnet, med data for tre timars intervall og 62 timar fram i tid. Kystverket publiserer i dag bølgevarsel for skipsleier basert på bølgemodellar for 13 område langs norskekysten via tenesta BarentsWatch. Innan 2017 skal bølgevarslingstenesta bli landsdekkande med etablering av bølgevarsel i 13 ny område ulike stadar i landet.

I dag blir det gitt bølgevarsel for kryssande bølger i tre sjøområde; Stad i Sogn og Fjordane, Hustadvika i Møre og Romsdal og Røst I Norland.

I den nye bølgevarslingstenesta vil kryssande bølgevarsling blir utvida til å også gjelde andre sjøområde og skipsleier som er utsett for slike bølgefenomener.

‒ Det har gått 14 år sidan vi laga dei første skissene til korleis vi kunne lage desse varsla, og sidan den gang har vi utvikle metodikken i tett samarbeid med Kystverket, BarentsWatch og brukarane. Det har resultert i at vi kan gjere ting svært få meinte var mogleg då vi starta. Vi gler oss til å vise Kystverket kva vi kan få til med desse rammene, seier oseanograf og seniorforskar Torleif Lothe i Uni Research Polytec AS.

Utviklinga av nye bølgemodellar startar til hausten.