Skal finne miljøvennlege løysingar

NTNU-studentar skal i sommar jobbe for å finne ut korleis sjøområda rundt Geirangerfjorden skal blir ein meir miljøvennleg turistattraksjon. Studentane skal mellom anna sjå på plassering av nye kaianlegg for dei store turistskipa som går på fossilt brennstoff.

Turistane skal flyttast over til mindre fartøy som ikkje forureinar fjorden. Bakgrunnen for prosjektet er stortingsvedtaket om nullutslepp i verdsarvfjordane frå 2026.

NTNU-studenter som jobber for grønnere turisme i Geiranger. Fra venstre: Åsun Ramnefjell, Babi Khoja, Helene Ella Drevik Ekrem, Robert Petersons, Simon Sakseid, Zuzana Korankova, Torjus Levinsen Johansen, Tim Himle Levinh, Aksel S. Devold
Foto: NTNU