NRK Meny
Normal

Skal få sone nærmere hjemmet

Det skal bli lettere for domfelte fra Møre og Romsdal å få sone i fengslene her i fylket. I statsbudsjettet blir det lagt opp til fjorten nye sonings-plasser i Vik i Sogn. Direktør i Kriminalomsorgen på Vestlandet, Per Sigurd Våge, sier dette er positivt for hele regionen.

 

Ålesund fengsel
Foto: Leiv-Erik Bondevik / NRK

Han mener det nå blir god kapasitet i alle de tre fylkene som Kriminalomsorgen på Vestlandet har ansvaret for. Dermed vil Kriminalomsorgen legge vekt på at de domfelte skal få sone nærme sitt hjemsted. I vårt fylke vil dette bety Hustad eller Ålesund fengsel.

Per Sigurd Våge legger imidlertid ikke skjul på at det er for lite med de 27 plassene som Ålesund fengsel har, og at kapasiteten på Sunnmøre derfor fortsatt blir for liten.

 

Han kan heller ikke se at det ligger noe om et nytt fengsel på Sunnmøre inne i budsjettet. Han understreker at behovet for et slikt fengsel er stort, og at de sentrale myndighetene er klar over dette.