Skal diskutere farlig avfall

Politikerne i Molde skal behandle spørsmålet om farlig avfall i Raudsand, men det er usikkert hvort stor handlingsrom de har. Gamle Nesset kommune har vedtatt en reguleringsplan som åpner for lagring av farlig avfall på Raudsand og saken ligger i departementet. Administrasjonen i Molde kommune skal forberede en sak til kommmunestyret. Stig O. Jacobsen i Giftfritt Molde sier til NRK han er godt fornøyd med utfallet i går.