Hopp til innhold

Skal delta i nasjonal forskningskonkurranse

Skoleåret 2022/2023 får nærmere 1000 elever ved 20 videregående skoler over hele landet prøve seg på forskning i den nasjonale konkurransen Holbergprisen i skolen. Dette er en internasjonal forskningspris innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

Blant skolene som skal delta er Atlanten videregående skole og Spjelkavik videregående skole.

Innleveringsfristen er 1. april. Etter at de opptil 60 bidragene er innsendt, bestemmer juryen hvem som kommer på første-, andre- og tredjeplass. Finalistene i Holbergprisen skolen blir invitert til den tradisjonelle Holberguken i Bergen i juni.