Skal bidra til verdiskaping

Bedriftsutviklingsselskapa Converto og MRB slår seg saman og det nye namnet blir Converto. Selskapet er lokalisert i Ålesund, og skal ha Nordvestlandet som kjerneområde. Dei daglege leiarane, Bjørn Gjerde og Jan Petter Hagen, ønskjer både å bidra til ny verdiskaping, og også styrke det eksisterande næringslivet.

Bjørn Gjerde og Jan Petter Hagen i Converto
Foto: Silje Tomren / svalfotografi