Skal bidra til god integrering

Tidlegare leiar for mottaket for mindreårige asylsøkarar på Hareid, Iselin Aske, startar opp eit rådgivingsfirma saman med tidlegare kollegaer frå mottaket. Firmaet Abdi & Aske skal selje undervisning, råd og rettleiingstenester som skal gjere det lettare å få til god integrering av flyktningar. Aske trur mellom anna dette kan hjelpe på for å få fleire innvandrarkvinner i arbeid. Aske skal samarbeide med Angelica Andrade til venstre og Ali M Abdi. Sistnemnde har ansvaret for det nye firmaet saman med Aske.

Dei tre som står bak Abdi&Aske
Foto: Arne Flatin / NRK