Skal avgjøre om kringkastingshusene bør vernes

Kringkastingsanlegget på Vigra rommer både krigshistorie og radiohistorie. Fredag var Riksantikvaren på befaring for å finne ut om husene bør vernes eller ikke.

Inne i kringkastingshusene på Vigra er det mye radiohistorie

Kringkastingsbyggene på Vigra i Giske kommune har lang historie. Inne i byggene finner man blant annet gamle radiomottakere. Fredag var Rikantikvaren på besøk for å ta stilling til om bygningene bør tas vare på for fremtiden.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Telenorselskapet Norkring som eier anleggene vil rive bygningene, og dette har skapt sterke reaksjoner både i museumskretser, i kulturavdelinga i fylket og hos Giske kommune.

Chris Allan Sylthe og Ulf Ingemar Gustafsson inne i kringkastingshusene

Chris Allan Sylthe ved fylkeskulturavdelinga og Ulf Ingemar Gustafsson fra Riksantikvaren.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Riksantikvaren var fredag på befaring og kommer trolig i løpet av to uker til å avgjøre om de gamle kringkastingshusene på Vigra bør vernes.

– Det er et veldig interessant anlegg og det er fint å se hva museet har gjort, sier Ulf Ingemar Gustafsson fra Riksantikvaren.

Tyske invasjonen

Mellombølgesenderen på Vigra ble stengt for snart fire år siden. Den har spilt en viktig rolle siden den ble satt i drift i 1935.

Da 2. verdenskrig brøt ut var senderen sett på som den viktigste i landet.

Etter den tyske invasjonen i 1940, opererte Vigrasenderen som fri sener lengst av alle norske sendere før den ble bombet 15. april.

Åtte år senere ble den rekonstruerte stasjonen åpnet av kong Haakon. Den 228 meter høye masta er borte, men kringkastingsanlegget som står igjen på Vigra rommer både krigshistorie og radiohistorie.

Ønsker snarlig avklaring

Turid Røsvik

Turid Røsvik i venneforeninga for Vigra kringkaster mener det er viktig å få en snarlig avklaring på vernestatusen til anlegget.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Bygningsantikvar Chris Allan Sylthe ved fylkeskulturavdelinga håper bygningene ved Vigra kringkaster blir vernet.

– Det er overvelde mye historie som er samlet i dette bygget, både knyttet til krigen og radiohistorie generelt. Det er en veldig spennende samling av gamle radiomottakere, en del apparater jeg kjenner igjen fra min egen oppvekst, sier han.

Både Sylthe og Turid Røsvik i venneforeninga for Vigra kringkaster mener det er viktig å få en snarlig avklaring på vernestatusen til anlegget.

– Vi har venta i fire år på en avgjørelse. Historien har betydd mye for området, blant annet radioforbindelsen til fiskeflåtene. For kystbefolkningen var det uvurderlig, sier Røsvik.

Ulf Ingemar Gustafsson fra Riksantikvaren sier de må se på helheten før de avgjør om anlegget bør vernes eller ikke.

– Vi ser både på teknologihistorien og krigshistorien som er en del av kysthistorien. Det er mange som engasjerer seg og vil bevare dette, samtidig har vi et anlegg på en privat tomt, så vi må ha en dialog med alle parter, sier Gustafsson.

Vigra kringkaster

Mellombølgesenderen på Vigra ble stengt for snart fire år siden Da ble også den 227 meter høye radiomasten sprengt bort. Kringkastingsanlegget som står igjen rommer både krigshistorie og radiohistorie etter den tyske invasjonen i 1940.

Foto: Sissel Brunstad / NRK