NRK Meny
Normal

Skal asfaltere veger for 78 millioner kroner

Se hvilke riks- og fylkesveger i Møre og Romsdal som får ny asfalt i løpet av året.

Asfaltering

ASFALT: Asfaltering av riks- og fylkesveier starter opp i mai, og planlegges å være ferdig i september. 78 millioner kroner skal brukes på de forskjellige vegprosjektene.

Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpix

– I Møre og Romsdal har fylkeskommunen bevilget 78 millioner kroner til asfaltering av fylkesveger, sier leder for asfaltseksjonen i Statens vegvesen, Thor Asbjørn Lunaas i en pressemelding.

Statens vegvesen skal i løpet av 2017 asfaltere 150 km riksveg og 110 km fylkesveg. Veiprosjektene starter i mai.

– Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier Lunaas.

Må prioritere strekninger

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger. Dette gjør de ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Der får de ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og utviklingen.

Thor Asbjørn Lunaas

Thor Asbjørn Lunaas, leder for asfaltseksjonen i Statens vegvesen.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

– Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, det vil si hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

Selv om det skal asfalteres ca. 260 km riks- og fylkesveger i år, vil ikke alle veger som har for eksempel dype spor, få nytt dekke.

– Vi har ikke nok midler til å asfaltere alle veger som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn, sier Lunaas.

Steinrik og slitesterk asfalt

Hvilke strekninger som får asfalt i 2017, ble planlagt høsten 2016. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veger, så kan det bli aktuelt for Statens vegvesen å omprioritere.

På veger med stor trafikk, velges det å bruke steinrik og slitesterk asfalt.

Hvis fundamentet på vegen er god, er levetiden på asfalt på slike veger seks til åtte år. Levetiden på asfalt på lavtrafikkerte veger, som har et godt vegfundament, kan være 15–20 år, skriver Statens vegvesen i pressemeldingen.