Hopp til innhold

Skade på ballasttankar

Trustarar som blei forskjøve førte til skadar og punkterting på to ballasttankar om bord i Eemslift Hendrika, som havarerte på Stadhavet 5.april. Det gjorde at vatn kom inn i lasterommet, viser kontrollar Sjøfartsdirektoratet gjorde etter at lasteskipet blei ført til Ålesund, skriv smp.no. No blir det opp til styresmaktene i Nederland å granske hendinga nærare.

Truster forårsaket hull i ballasttank innvendig på det nederlandske lastefartøyet «Eemslift Hendrika»