Sjukehusstriden kan ha vært avgjort på forhånd

Hemmelige møter og e-postkorrespondanse mellom utvalgte styremedlemmer skulle sikre at Molde ble valgt som lokalisering for nytt sjukehus i Møre og Romsdal lenge før styremøtene i de to helseforetaka.

Stein Kinserdal

Styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal skulle blant annet «fritte» opplysninger ut av Høie.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Det går frem av nylig frigjorte e-poster mellom styrelederne og direktørene i de to helseforetaka.

I den omfattende e-post-korrespondansen avsløres en prosess som skulle holdes hemmelig, samtidig som at alle parter skulle fremstå som samkjørt og enige om tomtevalget utad.

Styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal skulle blant annet «fritte» opplysninger ut av Høie. Deretter var planen å «kna» styrene sammen i ett felles hemmelig styremøte i god tid før tomtevalget for nytt sjukehus skulle gjøres.

Avgjort på forhånd?

Styremøte helse møre og romsdal

Styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag 17. desember.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Mye tyder på at valget av Molde som lokalisering for nytt sjukehus i realiteten ble gjort lang tid før styremøtene i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal i desember. Det går frem av en omfattende e-post-korrespondanse mellom avgått direktør Astrid Eidsvik og styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal.

NRK har tidligere omtalt at Helse Midt-Norge har avhold sju hemmelige styremøter etter at Ola H. Strand tok over som styreleder i midten av september etter at Marthe Styve Holtet trakk seg som styreleder. Tomtevalget har vært tema på flere av disse møtene. Ved minst en anledninger ble disse hemmelige møtene avholdt sammen med styret i Helse Møre og Romsdal.

«Bli-kjent-møte» og hemmelig fellesmøte avgjorde saken?

30. oktober samlet det nye styret i Helse Midt-Norge seg på Gardermoen. Ifølge kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukaas i Helse Midt-Norge var dette et såkalt bli- kjent møte. Offisielt ble det altså avholdt et eget styremøte slik at alle kunne bli kjent med Liv Stette, som kom inn som nytt styremedlem etter at Marthe Styve Holtet trakk seg.

Nå viser nye e-poster at dette møtet trolig var langt viktigere enn bare å bli kjent med Liv Stette.

Dagen før det omtalte Gardermoen-møtet hadde Kinserdal møte med Astrid Eidsvik og styreleder Ola Strand og direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge. Her ble det lagt klare føringer for det videre arbeidet.

I en e-post mellom Kinserdal og Eidsvik i forkant av møtet den 29. oktober, skriver styrelederen følgende.

«Det er viktig å skape trygghet om prosessen, herunder avklare hvilke ev. føringer som ligger i fht. tomtevalg, enten fra helseminister eller HMN. HMN-styret må trygges på prosessen. Vi bør i møtet ta mål av oss å bli enige om før beslutninger skal tas.»

Kinserdal

Videre i samme e-post skriver styrelederen:

«Snarlig etter møtet 29.10.14 bør begge styrene ha et felles møte (ikke offentlig/ikke formelt styremøte) for å forsøke å kna styrene sammen.»

Kinserdal

12. november møttes de to styrene til fellesmøte på Gardermoen. Møtet var ikke annonsert på forhånd for hverken presse eller publikum, og ble avholdt for lukka dører.

Skulle sjekke hva Høie mente

Stein Kinserdal var svært opptatt av å finne ut hva helseminister Bent Høie mente om saken. Ifølge Kinserdal var dette viktig å finne ut. Ifølge e-posten skulle styreleder i Helse Midt-Norge Ola H. Strand forsøke å finne ut hva Høie mente.

I e-posten skriver Kinserdal:

«Ola er ikke kjent med om det er signalisert noe fra Høie om tomtevalg. Om mulig sjekker Ola ut dette.»

Stein Kinserdal

4. desember, drøye to uker før avgjørelsen skulle tas, får Kinserdal ett minutt med Bent Høie under en konferanse i Oslo. Kinserdal omtaler møtet med Høie på følgende måte i en e-post til Astrid Eidsvik:

«Hei Astrid, Jeg er i Oslo i Spektersammenheng, og fikk tilfeldig ett minutt med Bent Høie. Han lurte på hvordan innspurtsuka i Møre og Romsdal, og jeg sa den er krevende, særlig for deg/dere. Han sa det vi vet; at det er viktig at innstillinger til vedtak i HMR og HMN peker på samme lokalisering. Jeg svarte ham ved å si at det er gode begrunnelser for begge tomtealternativ. Han lot det da skinne gjennom, men uten at han sa det eksplisitt, at han mener Hjelset er det opplagte valget. Han ble trukket videre inn i lokalet før jeg fikk spurt ham om han ville ha foretaksmøte på saken. Jeg er klar over at ovenstående ikke nødvendigvis bidrar i dine avklaringsrunder. Lykke til! Mvh Stein»

Stein Kinserdal

Senere signaliserte Kinserdal at Høie hadde gitt uttrykk for at han ønsket Molde. Høie selv har avvist at han ga et slikt signal.

Kinserdal vil ikke svare NRK

NRK har i dag vært i kontakt med Stein Kinserdal på e-post. Vi har bedt han blant annet svare på følgende spørsmål:

– Hva mente du med «å kna styrene sammen» i din e-post til Eidsvik 29. oktober?

– Hvorfor var det viktig for deg å finne ut hva Høie mente om tomtevalget i god tid før styremøtene?

– Hvorfor har dere valgt en arbeidsmetodikk med hemmelige møter og avklaringer bak lukka dører?

Dette er svaret fra Kinserdal i dag:

Hei,

Jeg har juleferie, og ønsker ikke å kommentere dine spørsmål nå.

Men jeg kan siteres på at jeg ser fram til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomites behandling av helseministerens svar på komiteens spørsmål.

Mvh

Stein Kinserdal

Kinserdal