Normal

Varsler stordemonstrasjon i Kristiansund

Sentrale samfunnsaktører i Kristiansund ber folket samle seg til demonstrasjon søndag.

Sykehus demonstrasjon Kristiansund

Gruppen bak den store demonstrasjonen i Kristiansund i 2010, planlegger nå ett ny stort fakkeltog førstkommende søndag. Forrige gang samlet de over 6000 mennesker.

Foto: Roar Halten / NRK

Det er gruppen "Gamle Kristiansund Positive Tiltak" som står bak initiativet. Talsperson er tidligere reiselivssjef i Møre og Romsdal, Per Arne Westavik.

Gruppen består i tillegg av de tidligere ordførerne i Kristiansund, Dagfinn Ripnes og Harald Stokke, og tidligere rådmann Anton Monge. Nå planlegger de en stormønstring i Kristiansund.

De har også tidligere arrangert fakkeltog for sjukehuset i Kristiansund.

Vil samle Nordmøre søndag

Per Arne Westavik

Det dirrer over hele byen nå etter det som har skjedd i sjukehussaka de siste ukene, sier Westavik.

Foto: Gunnar Sandvik

Søndag ønsker de å samle hele Nordmøre til en felles markering med fakkeltog. Under markeringen vil de samle seg under tre paroler:

  • -Ja til demokrati – slutt på råttenskapen.
  • -Ja til demokrati – nei til korrupsjon.
  • -Ja til demokrati – slutt med bruk av det lukkede rom.

Vil ha slutt på lukkede møter

– Vi har ikke vært vant til politikere som holder på slik som det gjøres nå, med beslutninger i de lukkede rom. Vi vil ha slutt på at enkelte snakker sammen i lukkede rom, sier Westavik.

Westavik understreker at han mener det er legitimt å slåss for sitt syn, og at alle til slutt må akseptere avgjørelsen som blir tatt.

– Men da må prosessene være åpne og ærlige. Da vil en også få aksept for vanskelige avgjørelser. Denne prosessen har ikke vært hverken åpen eller ærlig, sier Westavik.

– Dere kommer med svært sterke påstander i parolene.

– Ja. Jeg kan ikke si annet enn at vi står for dette. Et minstekrav er at prosessene er ryddige og åpne. Det er ikke tvil om at noen snakket sammen bak lukkede dører i denne saken, sier Westavik.

– Føler meg ikke truffet

Torgeir Dahl

Ordfører i Molde Torgeir Dahl.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, føler seg ikke truffet av parolene til aksjonskomiteen i Kristiansund.

– Jeg er ikke kjent for å jobbe i de lukkede rom, men i åpne landskap. Derfor får jeg også mye kritikk. Jeg har over lang tid blitt angrepet for mitt engasjement, og spesielt av lokalavisa Tidens Krav i Kristiansund, sier Dahl.

Selv hevder Dahl at han kjemper for det han mener er den beste tomteplasseringen for både nordmøringer og romsdalinger.

– Jeg mener den beste tomteplasseringen for et nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal er på Hjelset. Som ordfører har jeg både en rett og plikt å jobbe åpnet og ærlig for det som jeg oppfatter som beste alternativ for pasientene, sier Dahl.

Dahl mener at han har vært opptatt argumentert i forhold til saken.

Bernd Müller

Tillitsvalgt for overlegene i Helse Møre og Romsdal, Bernd Müller.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Jeg har ikke argumentert negativt eller mot en løsning i Kristiansund, jeg har argumentert for det jeg mener er beste løsningen. Det mener jeg er ryddig, sier Dahl.

Tillitsvalgt for overlegene i Helse Møre og Romsdal, Bernd Müller ved Molde sjukehus rammes også av kritikken fra Nordmøre.

– Jeg skal lytte til budskapet deres. De som arrangerer slike demonstrasjoner må selv velge budskapet de ønsker å formidle, og hvordan dette skal skje. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere parolene fra Kristiansund, sier Müller.

Sykehusplassering molde gjemnes kristiansund

Plasseringa av det nye sjukehuset på Nordmøre og i Romsdal skaper splid i regionen.